Kalendár zvozu odpadu

Kontakty

Toto webové sídlo www.obechincovce.sk spravuje Obec Hincovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hincovce 

Adresa:
Obecný úrad Hincovce 
Hincovce 28
053 63 Spišský Hrušov

IČO: 00329126

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Región: Spiš
Počet obyvateľov: 232
Rozloha: 649 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1320

Všeobecné informácie: obec.hincovce@gmail.com
Podateľňa: podatelna@obechincovce.sk
Starosta: Anna Filipová, tel: 0908 987 114
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obechincovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 053 44 95 220

        0908 / 987 114

E-mail: obec.hincovce@gmail.com

Kompetencie:
Obec Hincovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Hincovce je zriadený na Obecnom úrade v Hincovciach

Pracovisko stavebného úradu obce Hincovce zriadené:
Obecný úrad Jamník
Jamník 101

Zodpovedný pracovník:
Ing. Baginová Edita
č. t. 0907/339140

Úradné hodiny stavebného úradu:
Streda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30 hod. - Obecný úrad Jamník

Úradné hodiny Obecného úradu Hincovce:

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok nestránkový deň
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 11.45

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:45

Fotogaléria

Kalendár

Miloj Spiš